Wykonujemy studnie wiercone

Woda jest potrzebna do rozpoczęcia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych mieszkańców, oraz podlewania ogrodu.

Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy. Zwykle wydajność pompy o mocy 1 kW wynosi 2-3000 litrów na godzinę. W celu podłączenia własnego ujęcia wody do instalacji domowej zasilanej z wodociągów należy wykorzystać zawór antyskażeniowy, który zapobiega dostawaniu się wody z domu do wodociągu.

Która studnia jest lepsza ?

Najlepsza jest studnia, która daje dużo czystej wody. Z reguły są to studnie głebinowe.

 

Ekipy w okolicy:

Głębokie studnie 10 - 150 metrwó - woj. Mazowieckie, Podlaskie - Warszawa, Mińsk, Garwolin, Siedlce, Sokołów, Łuków, Mińsk, Białystok - 604 677 213

Płytkie studnie 5 - 15 metrów- Warszawa na wschod od Wisły - Warszawa, Otwock, Nieporęt, Ząbki, Marki, Góra Kalwaria, Łomianki Inne typy wraz z odwiertami pod pompy ciepła woj. Mazowieckie, Kujawsko Pomorskie, Podlaskie 790 616 302

 

 

Nasza oferta:

Wykonujemy studnie Abisyńskie, abisynki

studnie abisynskie dla pomp nawierzchniowych i hydroforów

Wiercimy studnie głębinowe

studnie głębinowe dla domów i nawodnień

Instalacje pompy i studzienki

dla zaopatrzenia w wodę instalowane są także studnie i studzienki

 

Tel. kom.:0 790 616 302

DANE DO KONTAKTU
Imie i nazwisko
Telefon
e-mail:
Proszę o infromacje w sprawie :

odwiertu pod studnię

instalacji hydraulicznej

odwiertu pod pompe ciepła

instalacji pompy ciepła

Treść zapytania:


 

 

Studnie Abisyńskie

Studnie abisyńskie są wykonywane z rur zakończonych filtrem, który umieszczany jest w warstwie wodonośnej. Do pompowania wody ze studni abisyńskiej używa się samozasysających pomp.

Zwykle do głebokości 50 metrów.

 

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe buduje się z rur zakończonych filtrem z rurą podfiltrową, które umieszcza się w  warstwie wodonośnej. W wywierconych otworach umieszcza się pompy głębinowe.

Nasze możliwości:

zwykle - 110-160 mm na głębokość do 100 metrów.

maksymalnie - 300 mm na głebokość 100 metrów.

 

Kolektory do pomp ciepła

Nasze możlwości:

a) odwierty do 60 metrów z rurami PE 32 mm i 40 mm

b) odwierty do 100 metrów z rurami 40 mm

c) odwierty ponad 100 metrów z podwójną rurą 40 mm lub 50 mm.

 

Po wykonaniu odwiertu, umieszczane są tam rury, a przestrzeń pomiędzy kolektorem a odwiertem wypełniana jest masą ciepłoprzewodzącą dla polepszenia właściwosci cieplnych kolektora geotermalnego. .

Obszar działania:

Polska cała

Miasta i okolice miast:

Warszawa, Nowy Dwór, Izabelin, Babice, Czosnów, Kazuń, Jabłonna, Błonie Legionowo, Pomiechówek, Wesoła, Wyszków

Łódż

Kielce

Toruń

Białystok