Wiercenie studni odpowiedzi na pytania

Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej ?

Studnie głębinowe wykonywane są, gdy zwierciadło wody jest głęboko i nie jest możliwe wywiercenie wydajnej studni abisyńskiej. Kolejnym częstym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Generalnie im dłużej woda jest w gruncie i przejdzie przez więcej warstw filtracyjnych to jest ona czystsza. Trzecim powodem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę. Studnia głębinowa jest bardziej uniwarsalna, dobrze bedzie współdziałać z pompą głębinową oraz z pompą napowierzchniową.

Kiedy zlecić wiercenie studni abisyńskiej ? 

Wyboru pomiędzy studnią głębinową a studnią abisyńską należy dokonać uwzględniając głębokość zwierciadła wody, oczekiwaną wydajność pompy czerpiącej wodę. Studnie abisyńskie – wąskorurowe czerpią wodę z najpłycej położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja hydroforów stosowanych przy pobieraniu wody z wywierconej studni wyklucza zassanie wody z głębokości większej niż 8 metrów. 

Jakie miejsce na studnie wybrać ?

Wybór miejsca na ujecie wody ma duże znaczenie przy zagospodarowywaniu działki i późniejszej lokalizacji zbiornika na ścieki, czy śmietnika, Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku, lub instalacji irygującej ogród. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych.

'

Przepisy mówią że studnia powinna znajdować się:

  1. przynajmniej 5 metrów od granicy działki (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo)
  2. conajmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego
  3. nie mniej niż 15 metrów do szczelnych szamb (a 30 metrów od instalacji rozsączających biologicznie oczyszczone nieczystości)

.

Nasz cennik wierceń:

Studnie Abisyńskie, abisynki

Cena wiercenia studni 60-80 PLN za mb

Studnie głębinowe

Cena wiercenia studni 100-120 PLN za mb

Kolektory pionowe pod pompy ciepła

Cena 60 PLN za mb odwiertu z materiałem

 


 Tel. kom.:0 604 677 213

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe wykonywane są z atestowanych rur i filtrów plastikowych. W otworze studniennym umieszczana jest pompa głębinowa. Pompa głębinowa musi ciągle być w wodzie, ponieważ woda przpływając przez pompę chłodzi silnik. Gdy wody zabraknie, a pompa nie będzie mieć zabezpieczenia termicznego może dojść do uszkodzenia pompy..


Studnie Abisynki

Studnie abisyńskie są wykonywna z plastikowyh rur zakończonych filtrem, który umieszczany jest w warstwie wodonośnej. Do współpracy z abisynkami wykorzysywane są zestawy hydroforowe, składające się z pompy i zbiornika.

 

Technologia wykonania:

0. Wytyczenie miejsca i wykonania odwiertu

1. dobranie numeru siatki filtracyjnej do uziarnienia warstwy wodonośnej

2. wykonanie obsybki na zewnątrz filtru pełno średnicowego

3. wykonanie obsybki żwirowej wokół filtra

4. wykonanie izolacji między dolnymi i górnymi warstwami wodonośnymi

 

Obszar działania:

Miasta i okolice miast:

Warszawa, Łomianki, Izabelin, Stare Babice, Czosnów, Kazuń, Jabłonna, Marki, Mościska, Legionowo, Wawer, Wołomin